Mój Prąd, Czyste Powietrze i wyczerpująca się pula dotacji
Przewiń do artykułu
Menu

Tylko w tym roku liczba postumentów, czyli osób posiadających własną mikroinstalację fotowoltaiczną, zwiększy się o około 200 tys. W pierwszym półroczu Energa przyłączyła niemal 20 tys. mikroinstalacji, a Tauron prawie 35 tys.!
 

W pierwszym półroczu 2020 roku do sieci przyłączono więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku. Polacy bardzo polubili fotowoltaikę i nawet pandemia koronawirusa nie przeszkodziła inwestycjom w panele słoneczne. Szacuje się, że do końca roku przybędzie kolejny 1 GW w fotowoltaice, a łączna moc PV przekroczy 3 GW. Powszechnie uważa się, że za tak imponujący rozkwit fotowoltaiki odpowiada przede wszystkim program dotacyjny Mój Prąd.


Mój Prąd i Czyste Powietrze zintegrowane

15 maja zmieniły się zasady programu Czyste Powietrze. Jedną ze zmian jest to, że teraz w ramach jednego wniosku można ubiegać się nie tylko o dofinansowanie na urządzenia grzewcze czy termomodernizację, również na instalację fotowoltaiczną. Jak to działa?

Aby otrzymać dofinansowanie na urządzenia grzewcze czy termomodernizację oraz na fotowoltaikę, według starych zasad beneficjent musiał złożyć dwa osobne wnioski – jeden do programu Czyste Powietrze, drugi do programu Mój Prąd. Według nowych zasad obowiązujących w programie Czyste Powietrze, na wszystkie te urządzenia można otrzymać dotację w ramach jednego wniosku – tego z programu Czyste Powietrze. Wynika to z uproszczenia zasad umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie i maksymalnego ograniczenia biurokracji.

Trzeba podkreślić, iż projekty dofinansowań Czyste Powietrze i Mój Prąd wciąż funkcjonują rozłącznie. Ten pierwszy jest dedykowany wyłącznie dopłatom do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych w celu walki ze smogiem. Mój Prąd zaś to program priorytetowy stanowiący instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Dotacje na fotowoltaikę się kończą

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, połowie lipca ilość złożonych wniosków w programie Mój Prąd wyniosła w sumie 100 tys., czyli ilość przyznanych dotacji osiągnęła półmetek. Z początkiem sierpnia było ich już 110 tys. W ciągu tygodnia wpływa ponad 650 wniosków dziennie, w soboty ok. 200, w niedziele - ok. 300. W tym tempie pula programu przewidziana na ok. 200 tys. instalacji wyczerpie się już pod koniec tego roku, najpóźniej na początku przyszłego. Lepiej więc korzystać, póki są środki.


Jakie należy spełniać warunki, aby otrzymać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Warunkiem uzyskania dotacji na instalację fotowoltaiczną jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła zakupione w ramach Programu. Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, czyli do 5 000 zł na instalację o mocy 2-10 kW. W ramach programu nie można uzyskać dofinansowania na rozbudowę istniejącej instalacji. Za zakończenie inwestycji przyjmuje się datę przyłączenia instalacji do sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego (operator ma na tą czynność miesiąc od ukończenia montażu instalacji).Przeczytaj także: Program „Mój prąd” - ruszył drugi nabór, uważajcie na błędy

 


Jakie panele fotowoltaiczne podlegają dofinansowaniu?

W celu ułatwienia procesu składania wniosków Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – przygotował stronę internetową, na której Inwestor może sprawdzić, które panele fotowoltaiczne spełniają wymagania programu. Ważne: katalog urządzeń nie jest zamknięty, co oznacza, że pewne urządzenia spełniające wymagania programu nie zostały do niego zgłoszone przez producenta. Wciąż jednak można otrzymać na nie dofinansowanie na podstawie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

Szczegółów programu dowiecie się z cyklu webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza, które mają podnosić wiedzę na temat dostępnego wsparcia dla przyjaznych środowisku rozwiązań dotyczących zaopatrzenia budynków w energię. Poniżej zamieszczamy link do szkolenia dotyczącego fotowoltaiki:

 

Źródła:

Grafika:

 

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl