Czyste Powietrze a ulga termomodernizacyjna
Przewiń do artykułu
Menu

W maju tego roku ruszył nabór wniosków do programu dofinansowań Czyste Powietrze w odświeżonej formule. Teraz dostęp do wsparcia jest dużo łatwiejszy, a biurokrację maksymalnie ograniczono. Wciąż jednak może umknąć fakt, że dotację w programie Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową.

 

Zasady programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W celu zwalczenia problemu konieczna jest wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których niewłaściwe ocieplenie oraz ogrzewanie jest obecnie największą przyczyną emisji zanieczyszczeń do atmosfery, czyli tzw. niskiej emisji.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W ramach programu beneficjent może uzyskać dofinansowanie na:

 • wymianę, zakup i montaż źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę okienną i drzwiową,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacje projektową).

Wysokość dofinansowania różni się w zależności od tego, z której opcji dofinansowania skorzystamy, oraz w której grupie beneficjentów się znajdujemy (uprawnionych do podstawowego, czy wyższego poziomu dofinansowania). Nabór do programu w zmodyfikowanej formule ruszył 15 maja 2020 roku.


 

Przeczytaj także: Czyste Powietrze 2.0 – jest szybciej i łatwiej

 


Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa obejmująca 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którą można łączyć z innymi dotacjami, np. programami Czyste Powietrze czy Mój Prąd. Rozwiązanie to pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Od podstawy obliczenia podatku możemy odliczyć wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z dotacji odliczeniu podlegają wyłącznie te koszty, których dotacja nie pokrywa. Dotyczy to nie tylko Czystego Powietrza - jakakolwiek forma dotacji pochodząca ze środków publicznych nie podlega odliczeniu.


 

Przeczytaj także: Większa ulga termomodernizacyjna dla OZE z podpisem prezydenta!

 


Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalu i każdemu przysługuje osobne odliczenie. Co to znaczy? Przykładowo, jeśli mąż jest właścicielem budynku, a żona jego współwłaścicielem, to każde z nich z osobna może odliczyć 21% od poniesionych wydatków (nie więcej niż 53 000 zł). Warto o tym pamiętać przy wypisywaniu faktur. Małżeństwo skorzysta bardziej, jeśli podzielą się wydatkami i część rachunków będzie wypisana na męża, a część na małżonkę.

Jedyne, co jest nam potrzebne do otrzymania ulgi, to dowód poniesionych wydatków w postaci faktury VAT. Paragony nie stanowią dowodu poniesienia wydatków.


Jak Program Czyste Powietrze łączy się z ulgą termomodernizacyjną?

Chociaż oba instrumenty finansowania można ze sobą łączyć, ulga podatkowa i program Czyste Powietrze są rozliczane przez inne instytucje i lista przedsięwzięć nimi objętych jest określona osobno. Wciąż jednak przedsięwzięcia na obu listach mogą się pokrywać.

Przy realizacji dotacji z programu Czyste Powietrze, w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie można rozliczyć wkład własny lub pożyczkę. Przykładowe wydatki, które możemy ująć w uldze termomodernizacyjnej:

 • Zakup urządzeń wraz z montażem (piec na paliwo stałe np. na piec na pellet, piec gazowy kondensacyjny, piec olejowy kondensacyjny, pompa ciepła, kolektor słoneczny, ogniwo fotowoltaiczne, zbiornik na gaz, zbiornik na olej)
 • Zakup i wymiana okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych
 • Docieplenie ścian, fundamentów i dachu
 • Przyłącza do sieci ciepłowniczej i gazowej
 • Zakup materiałów składających się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu

Źródła:

Grafika:

 

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl