Czyste Powietrze 2.0 – jest szybciej i łatwiej
Przewiń do artykułu
Menu


Na podstawie doświadczenia z programu 500 plus rząd zdecydował się zmodyfikować sposób przyznawania dotacji w programie Czyste Powietrze. Na konferencji prasowej w Skawinie trzeciego marca tego roku premier RP zapowiedział zmiany w projekcie, które mają ułatwić dostęp do wsparcia i ograniczyć biurokrację. Nowe procedury ruszyły 15 maja 2020 roku.

Zmian w programie jest wiele. Ich celem jest maksymalne uproszczenie i tak już skomplikowanego wniosku o wymianę pieców oraz termomodernizację, o którą mogą ubiegać się właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych. Zmodyfikowany został też proces ich rozpatrywania, który do tej pory trwał nawet 90 dni – od 15 maja potrwa nie dłużej niż 30 dni. Co więcej, próg dochodowy uprawniający do dofinansowania również został obniżony.


Zestaw oświadczeń zamiast sprawdzania zdolności dochodowej

Długi termin przyznawania dotacji uzależniony był od żmudnego procesu sprawdzania dochodów wnioskującego. Przypominamy, że to, jaki poziom dotacji otrzyma wnioskodawca, jest uzależnione od jego sytuacji finansowej, co nie uległo zmianie. Zmienił się jednak próg przyznawania dofinansowania (do tej pory osoby z dochodem do 600 zł na osobę miesięcznie w ramach programu dostawały do 90 proc. dofinansowania, a właściciele domów, którzy rozliczają podatek dochodowy i mają roczny dochód powyżej 125 528 zł, na dotację już nie mogli liczyć). Teraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmują od osób starających się o dotacje zestawy oświadczeń, a wnioski o udział w programie można składać również online w serwisie gov.pl.


Wymagane załączniki

Według nowych zasad, do wniosku należy dołączyć jedynie dwa podstawowe załączniki: dokument własności budynku oraz zgoda małżonka na realizację inwestycji. W przypadku podwyższonego dofinansowania należy dostarczyć również zaświadczenie z gminy.


Dwie grupy beneficjentów

Pod uwagę brany jest jedynie dochód roczny wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawca rozlicza się wspólnie z małżonkiem, jako wartość dochodu brana pod uwagę jest podstawa obliczenia zeznania podatkowego małżonków. Osoby wnioskujące o dotację w ramach programu Czyste Powietrze są podzielone na dwie grupy.

Pierwszą grupą są osoby kwalifikujące się do podstawowego dofinansowania, których roczny dochód wynosi do 100 tys. zł, czego wyznacznikiem jest podstawa opodatkowania z ostatniego zeznania podatkowego. W przypadku podstawowej wersji inwestycji (wymiany przestarzałego źródła ciepła i termomodernizacji), górny próg dotacji wyniesie 20 tys. zł.

Grupą uprawnioną do podwyższonego dofinansowania będą osoby o najniższych udokumentowanych dochodach, których miesięczny dochód jest mniejszy niż 1400 zł netto na głowę w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł netto na głowę w gospodarstwie jednoosobowym. O przyznaniu zwiększonego dofinansowania zadecyduje okazanie zaświadczenia o dochodzie wydawane przez miejskie albo gminne ośrodki pomocy społecznej. Wnioskodawcy z tej grupy będą mogli starać się o dofinansowanie w kwocie do 32 tys. zł na wymianę źródła i termomodernizację. Jeśli zaś zdecydują się także na instalację fotowoltaiczną, wnioskodawcy otrzymają bonus w postaci kolejnych 5-ciu tys. złotych.

Osoby z dochodem wyższym niż 100 tys. zł mogą liczyć tylko na ulgę termomodernizacyjną.


 

Przeczytaj także: Większa ulga termomodernizacyjna dla OZE z podpisem prezydenta!

 


Integracja z programem Mój Prąd

Co istotne, zmiany w programie obejmują również dotacje do fotowoltaiki – według nowych zasad, zamiast składać wnioski do dwóch osobnych programów: Czystego Powietrza i Mojego Prądu, w ramach tego pierwszego będzie można starać się o dofinansowanie na instalację o mocy 2-10 kW, które będzie nie większe niż 5 tys. zł – czyli takie, jak w przypadku Mojego Prądu. Dodatkowo, jeśli wnioskodawca zdecyduje się na najbardziej efektywną pompę ciepła, można starać się również o tak zwany bonus klimatyczny wynoszący 5 tys. zł. Wszystko to w ramach jednego wniosku.

Co z tego wynika? Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w podstawowej grupie wynosi 20 000 zł. Jeśli zdecyduje się on na efektywną pompę ciepła, suma dofinansowania wzrasta do 25 000 zł. Jeśli zaś beneficjent dodatkowo postanowi zainstalować panele fotowoltaiczne, dofinansowanie sięga 30 000 zł.


 

Przeczytaj także: Mój prąd: teraz wnioski można składać tylko elektronicznie

 


Inne zmiany

Z oficjalnej strony WFOSiGW dowiadujemy się również, że:

  • W ramach programu można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020.
  • Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, będą one przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Potencjalnym wnioskodawcom ułatwi to skorzystanie z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
  • Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie tak, aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.

W odpowiedzi na sytuację wywołaną przez COVID-19, która spowodowała przestój w działalności gospodarczej wielu firm, zrodził się pomysł cyklu webinariów skierowanych dla instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej. Webinaria pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza mają podnosić wiedzę na temat dostępnego wsparcia dla przyjaznych środowisku rozwiązań dotyczących zaopatrzenia budynków w energię – szkolenia obejmują nowoczesne techniki grzewcze i sposoby termomodernizacji budynków oraz obowiązujące przepisy prawne. Szkolenia odbywają się on-line w poniedziałki począwszy od 11 maja. Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alarmu Smogowego.

Wszystkie webinaria są nagrywane i publikowane na YouTube.

Źródła:

Grafika:

 

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl